Mierzenie wartości fizycznych w procesach produkcyjnych umożliwia ciągłe monitorowanie stanu...