Regulamin.

Nasze prawa i obowiązki względem siebie.

Regulamin sklepu jest nieodłącznym elementem każdego biznesu, w tym również sklepów oferujących produkty związane z automatyką przemysłową.

Dlaczego?

W regulaminie sklepu znajdziemy szczegółowe informacje na temat  procedury zamówień i płatności oraz warunki zwrotu towaru. Ponadto, regulamin reguluje również informacje dotyczące gwarancji oraz serwisu posprzedażowego.

Jednym z kluczowych aspektów regulaminu sklepu jest opisane postanowienia dotyczące gwarancji na sprzedawane produkty. Klienci powinni mieć jasne wytyczne co do tego, jakie prawa mają w przypadku usterki lub niezgodności towaru z zamówieniem.

Ważne jest również uwzględnienie w regulaminie procedur zwrotu towaru. Kupujący powinien mieć możliwość odstąpienia od umowy w określonym czasie i otrzymania zwrotu pieniędzy lub wymiany produktu na inny spełniający jego oczekiwania.

Regulamin:

§1 Postanowienia ogólne.

Sklep internetowy NM-D.PL, dostępny pod adresem internetowym www.nm-d.pl, prowadzony jest przez NM-D Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Gdyni wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000504064, NIP: 958-16-61-356, REGON: 221743945.

§2 Definicje.

Konsument osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową.

Sprzedawca  NM-D Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Gdyni wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000504064, NIP: 958-16-61-356, REGON: 221743945.

Klient  każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Przedsiębiorca  osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Sklep  sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.nm-d.pl

Umowa zawarta na odległość  umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin  niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie  oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto  konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji  formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia  interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk  element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt  dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też stosowanie do cech Produktu umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Promocja  dostępna w Sklepie możliwość zakupu produktów z uwzględnieniem ceny specjalnej. 

§3 Kontakt ze Sklepem.

1. Adres Sprzedawcy: NM-D Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Krzywoustego 12, 81-035  Gdynia
2. Adres email Sprzedawcy: biuro@nm-d.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 58 688 87 00
4. Numer fax Sprzedawcy: +48 58 688 87 00
5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: bank PKO BP:

5.1. (PLN) 79 1020 1853 0000 9302 0185 4777
5.2. (EUR) 74 1020 1853 0000 9202 0185 4819

6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00 – 16:00 (Pn-Pt)

§4 Wymagania techniczne.

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, FireFox, Internet Explorer,
2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
3. włączona obsługa plików cookies.

§5 Informacje ogólne.

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§6 Składanie zamówień dostępne opcje:

Z wykorzystaniem koszyka sklepu internetowego

Złożenie zamówienia przez koszyk sklepu to najbardziej przyjazny sposób, preferowany również przez nas. Umożliwia szybką i automatyczną obsługę zamówienia. Poniżej przedstawiamy poszczególne kroki złożenia zamówienia z wykorzystaniem koszyka:

1. Aby dokonać zakupu wybranego towaru należy dodać towar lub towary do wirtualnego koszyka poprzez wciśnięcie przycisku „Do koszyka” znajdującego się przy wybranym towarze. Po dodaniu wybranego towaru do koszyka masz możliwość dodania kolejnego towaru do koszyka (przycisk „Kontynuuj zakupy”) lub finalizowania zakupów (przycisk „Idź do koszyka”). 

2. Po umieszczeniu w koszyku wszystkich towarów, które chcesz zakupić, wciśnij „Przejdź do koszyka”, a następnie „Zobacz koszyk”

3. Dokonanie transakcji zakupu wybranego towaru, znajdującego się w koszyku odbywa się w kilku kolejnych etapach:

3.1. Podsumowanie tu widzisz wszystkie wybrane towary znajdujące się aktualnie w koszyku. Na tym etapie możesz dokonać zmiany tj. usunąć towar z koszyka przez wciśnięcie symbolu „X”, zmienić ilość sztuk wybranej pozycji lub dodając kolejny towar przez wciśnięcie przycisku „Kontynuuj zakupy”. Chcąc zrealizować zamówienie wciśnij przycisk „Realizuj zamówienie”

3.2. Logowanie kolejny etap to wybór opcji logowania bądź rejestracji:

3.2.1. Zakupy bez rejestracji ta opcja pozwala na złożenie zamówienia bez konieczności rejestracji Klienta w naszym sklepie. Wybierając tą opcję należy w kolejnym kroku podać Dane osoby zamawiającej oraz Adres Dostawy. W przypadku, gdy faktura VAT powinna być wystawiona na inny adres, należy wówczas wybrać opcję „Proszę użyć innego adresu do faktury” i wypełnić brakujące dane podając nazwę, adres i NIP podmiotu, na który ma być wystawiona faktura VAT.

3.2.2. Zarejestruj się Możliwość dokonania rejestracji Klienta w naszym sklepie. Dzięki utworzeniu konta w naszym sklepie masz dostęp do: podglądu swoich zamówień, faktur, dedykowanych promocji oraz informacji o nowościach. Wybierając tę opcję należy w kolejnym kroku podać Dane osoby zamawiającej oraz podmiotu, na który będą generowane faktury VAT dla zamówień realizowanych w przyszłości. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól zatwierdź rejestrację nowego Klienta wciskając przycisk „Zarejestruj się”. Po zatwierdzeniu rejestracji system przejdzie do kolejnego kroku jakim jest wybór parametrów Adresu Dostawy, ponadto sklep wysłał na wskazany adres mailowy wiadomość o utworzeniu konta Klienta wraz hasłem dostępu. Pamiętaj, aby nigdy nie ujawniać danych Twojego konta dostępu do sklepu osobom trzecim!

3.2.3. Zaloguj się opcja dla Klientów już zarejestrowanych w naszym sklepie. Wybierając tę opcję system automatycznie przeniesie Cię do następnego kroku realizacji zamówienia jakim jest wybór parametrów Adresu Dostawy.

3.3. Adres (Dostawy i Faktury) Na tym etapie realizacji zamówienia masz dostęp do zmiany wcześniej wprowadzonych danych dotyczących Adresu Dostawy oraz Adresu Faktury. Chcąc zmienić Adres Dostawy bądź Adres Faktury wciśnij przycisk „Uaktualnij”. Jeżeli Adres Faktury ma być inny niż Adres Dostawy należy odznaczyć pole „Użyj adresu wysyłki jako adresu dostawy”. Po ustaleniu wyżej opisanych danych naciśnij przycisk „Realizuj zamówienie”, przejdziesz do kolejnego kroku jakim jest ustalenie parametrów Przesyłki

3.4. Przesyłka W tym kroku należy określić sposób odbioru zamówionego towaru. Sklep udostępnia dwie opcje:

3.4.1. Odbiór osobisty z magazynu sklepu Adres magazynu: ul. Krzywoustego 12, 81-035  Gdynia

3.4.2. Dostawa kurierska Towar zostanie doręczony na adres określony w pkt 3.3 za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.  Po wybraniu jednej z opcji należy potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu Sklepu i przejść do ostatniego kroku jakim jest określenie parametrów Płatności, wciskając przycisk „Realizuj zamówienie”.

3.5. Płatność To ostatni etap realizacji zamówienia z Twojej strony. Tu należy wybrać dogodną formę płatności, sklep udostępnia następujące, możliwe warianty:

3.5.1. Zapłać przelewem Opcja ta umożliwia dokonanie przedpłaty na rachunek bankowy sklepu wskazany w wiadomości e-mail, która zostanie wysłana po wciśnięciu przycisku „Zamawiam i płacę”. Istnieje również możliwość pobrania dokumentu proforma, który pobrać będzie można w „Historii zamówień” po zakończeniu realizacji zamówienia. W dalszym etapie sklep wyświetli podsumowanie dla realizowanego zamówienia, jeżeli wszystkie dane są prawidłowe to należy zatwierdzić realizację zamówienia przyciskiem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Na tym etapie istnieje możliwość powrotu do wyboru formy płatności (przycisk „Inne metody płatności”). Pamiętaj! W trakcie dokonywania przelewu w Twoim banku wprowadź jako tytuł przelewu: nr dokumentu proforma.

3.5.2. Zapłać przy odbiorze Opcja ta jest dostępna dla zamówień o wartości poniżej 3.000 zł brutto. W przypadku tej formy płatności naliczony będzie dodatkowy koszt w kwocie 5 zł brutto za każde 1.000 zł wartości zamówienia. Wybór należy zatwierdzić wciskając przycisk „Zamawiam i płacę”. W dalszym etapie sklep wyświetli podsumowanie dla realizowanego zamówienia, jeżeli wszystkie dane są prawidłowe to należy zatwierdzić realizację zamówienia przyciskiem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Na tym etapie istnieje możliwość powrotu do wyboru formy płatności (przycisk „Inne metody płatności”).

3.5.3. Płać z Przelewy24 Wybierając tę opcję sklep przekieruje Cię do systemu płatności internetowych Przelewy24. Tu możesz dokonać natychmiastowej płatności za zamówienie bez dodatkowych kosztów.

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem woli zawarcia umowy sprzedaży na przedstawionych warunkach i wiąże się z obowiązkiem zapłaty za zamówione towary. Po złożeniu zamówienia otrzymasz na podany adres poczty elektronicznej automatyczny email z podsumowaniem zamówienia. Niezwłocznie (nie później niż następnego dnia roboczego) skontaktuje się z Tobą nasz pracownik aby potwierdzić, że przyjmujemy Twoją ofertę zakupu, ewentualnie aby przedstawić Ci alternatywną propozycję, którą będziesz mógł przyjąć lub odrzucić. Jeżeli otrzymasz od nas wiadomość elektroniczną potwierdzającą przyjęcie oferty (potwierdzenie zamówienia) oznacza to, że doszło do zawarcia, pomiędzy Tobą, a NM-D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. umowy sprzedaży. Do potwierdzenia zamówienia załączone będą również najistotniejsze informacje na temat zawartej umowy sprzedaży.Kolejny etap to już tylko oczekiwanie na przesyłkę z zamówionym towarem.

Zamówienie faksem

Celem złożenia zamówienia faksem, należy  pobrać formularz zamówienia i przesłać do nas na nr faks: +48 58 627 81 86. Zamówienie zostanie potwierdzone przez nas e-mailem lub faksem. 

ZAŁĄCZNIK

Zamówienie pocztą elektroniczną (e-mail)

Celem dokonania zakupu należy przesłać wiadomość e-mail na adres: biuro@nm-d.pl zawierający niezbędne dane. Odpowiadając na otrzymaną wiadomość sklep potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji.

Zamówienie Telefoniczne

W przypadku, gdy żadna z powyższych form złożenia zamówienia jest niemożliwa (np. brak dostępu do Internetu) lub jest to wygodniejsza dla Ciebie forma złożenia zamówienia, wówczas nasi pracownicy przyjmą zamówienie podczas rozmowy telefonicznej rejestrując je w systemie i nadając unikalny numer zamówienia przydatny w dalszych kontaktach z naszym sklepem.

Dane Zamawiającego do przyjęcia zamówienia

Zamawiając u nas towary, celem prawidłowej rejestracji i realizacji zamówienia, niezbędne będzie podanie następujących danych:

1. Imię i nazwisko zamawiającej osoby

2. adres email zamawiającej osoby

3. Telefon do zamawiającej osoby

4. Wybrany sposób dostawy

5. Wybrany sposób płatności

6. Adres dostawy (jeśli wybrano wysyłkę)

7. Lista zamawianych towarów

8. Adres i NIP firmy (do wystawienia faktury VAT)

Potwierdzanie zamówień

Złożone zamówienie będzie potwierdzone niezwłocznie w godzinach pracy, tj. 8.00 – 16.00 w dni robocze. Potwierdzenie zamówienia następuje zawsze przez wysłanie potwierdzenia w wiadomości e-mail, niezależnie od kontaktu telefonicznego.

Zamówienia z opcją „Zapłata przy odbiorze” nie mogą być przyjmowane w drodze kontaktu telefonicznego. W przypadku braku zarejestrowanej płatności na naszym rachunku bankowym w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu lub drogą elektroniczną e-mail, zastrzegamy sobie możliwość odstąpienia od jego realizacji, o czym poinformujemy dostępnymi sposobami (np. pocztą elektroniczną).

Zmiana zamówienia

Po zawarciu umowy sprzedaży możliwe jest dokonanie zmiany zamówienia w zakresie adresu dostawy czy towaru. W celu zmiany zamówienia skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi klienta pod adresem: biuro@nm-d.pl lub telefonicznie, tel.: +48 58 688 87 00.

Anulowanie zamówienia

Jeśli chcesz anulować zamówienie skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta. Jeśli zarejestrowałeś się w naszym sklepie to możesz przy jego pomocy zgłosić chęć anulowania zamówienia.

Zawarcie umowy sprzedaży

W przypadku zamówienia za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub telefonu, do zawarcia umowy dochodzi – podobnie jak w przypadku zamówień za pośrednictwem strony internetowej, z chwilą potwierdzenia przez nas złożonej przez Ciebie oferty zakupu (zamówienia).

§7 Oferowane metody dostawy oraz płatności.

Nasz sklep oferuje kilka form płatności, dogodnych dla naszych Klientów, za produkty i usługi oferowane przez naszą firmę. Inne, specjalne warunki płatności ustalane są na podstawie odrębnych ustaleń z dyrektorem handlowym (np. płatność odroczona).

Płatność przy odbiorze towaru

W przypadku realizacji zamówienia w opcji „Zapłata przy odbiorze” kwotę należną w walucie PLN pobiera kurier dostarczający towar. Koszt pobrania wliczony jest w cenę przesyłki. Wartość pobrania nie może przekraczać 2.000 zł, płatność przy większych zamówieniach musi być realizowana przez przelewy bankowe.

Płatność gotówką

Zamówienie płatne gotówką w momencie odbioru zamówionego towaru w naszym Magazynie przy ulicy Krzywoustego 12, 81-035  Gdynia.

Przedpłata na konto bankowe

Ustalona cena sprzedaży wpłacana jest z góry (tj. przed kompletacją towaru w magazynie, bądź zamówieniem u Producentów) na jeden z naszych rachunków bankowych. Wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu płatności na naszym koncie bankowym. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury proforma. Standardowy czas transakcji międzybankowych i zaksięgowania płatności na naszym koncie to ok. 24h w dni robocze od wystawienia zlecenia przelewu, chyba że zlecenie przelewu dokonane jest w obrębie banku, w którym sklep posiada rachunek bankowy – wówczas transakcja jest dokonana w ciągu kilkunastu minut.

Uwaga! Jeżeli dokonujesz realizujesz zamówienie z opcją odbioru osobistego towaru z naszego magazynu oraz dokonałeś przedpłaty, będziemy wymagać okazania dokumentu tożsamości celem potwierdzenia danych osoby upoważnionej do odbioru towaru (osoba zamawiająca). W przypadku odbioru towaru przez inną osobę niż zamawiająca należy poinformować nas o tym drogą elektroniczną i przesłać dane identyfikacyjne osoby upoważnionej do odbioru towaru (Imię i Nazwisko oraz numer dokumentu tożsamości).

Faktury VAT i paragony

Na wszystkie towary zakupione w naszej firmie wystawiamy dowody zakupu w postaci faktury VAT. Dokument zakupu przesyłamy razem z zamówionym towarem.

Koszty dostawy

Wartość zamówienia powyżej 2000 zł + przedpłata = DOSTAWA BEZPŁATNA
(nie dotyczy przesyłek wielkogabarytowych) 

25 zł – Gotówka/Płatność przy odbiorze przesyłki dla zamówień o wartości do 1.000 zł brutto

20 zł – Przedpłata na konto bankowe (PKO BP SA)

0 zł – Odbiór w Magazynie Sklepu (ul. Krzywoustego 12, 81-035  Gdynia)

Powyższe ceny obowiązują przy wysyłkach o standardowych rozmiarach i wadze przesyłek do 30 kg. Przy niestandardowych przesyłkach o większych gabarytach (np. wyłączniki powietrzne, obudowy), koszt dostawy jest ustalany indywidualnie w momencie potwierdzenia zamówienia.

Czas realizacji zamówienia i dostawy

Czas realizacji zamówienia i dostawy towaru zależny jest od dostępnego stanu magazynowego w magazynie sklepu na zamówione towary, wybranego sposobu dostawy oraz płatności. Standardowy czas dostawy przesyłką kurierską dla towarów dostępnych bezpośrednio z naszego magazynu to 1 dzień roboczy od daty zaksięgowania płatności na naszym rachunku bankowym (w przypadku płatności przelewem) lub daty złożenia zamówienia (do godz. 13:00 w przypadku płatności za pobraniem).

Jednocześnie informujemy, że dla towarów aktualnie niedostępnych w naszym magazynie, zawarta jest w sklepie informacja o średnim czasie dostawy dla danego towaru. Ponadto, w przypadku złożenia zamówienia na towary aktualnie niedostępne z naszego magazynu Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji z oczekiwaną datą dostawy. Jeżeli oczekiwana data dostawy nie będzie spełniała wymagań Klienta to wówczas Klient może odstąpić od zawarcia umowy anulując takie zamówienie niezwłocznie (w ciągu 24 godzin) przesyłając informację drogą elektroniczną do Biura Obsługi Klienta na adres: biuro@nm-d.pl

Dostawa firmą kurierską

Standardowy czas dostawy przesyłką kurierską dla towarów dostępnych bezpośrednio z naszego magazynu to 1 dzień roboczy od daty zaksięgowania płatności na naszym rachunku bankowym (w przypadku płatności przelewem) lub daty złożenia zamówienia (do godz. 13:00 w przypadku płatności za pobraniem). Pomimo faktu, że firma spedycyjna jest zobowiązana do dostawy towaru w ciągu 1 dnia roboczego od daty nadania przesyłki to mogą wystąpić zdarzenia losowe (np. awaria pojazdu, wypadki, ciężkie warunki atmosferyczne itp., błąd ludzki), w skutek których czas dostawy może ulec wydłużeniu. Choć takie przypadki stanowią tylko ok. 1-2% realizowanych dostaw to zachęcamy do śledzenia przesyłki na stronie internetowej firmy kurierskiej, bądź o kontakt z jej dyspozytorem.

§8 Akcje promocyjne.

Sklep przeprowadza cykliczne akcje promocyjne (zwanych dalej Promocją) w ramach, których udostępniana jest możliwość zakupu produktów w cenach specjalnych. Produkty zawarte w Promocji oznaczone są odpowiednio hasłem: HIT CENOWY, WYPRZEDAŻ, PROMOCJA, CENA SPECJALNA. Sklep dopuszcza przydzielenie dodatkowych upustów handlowych dla złożonych zamówień produktów z ceną standardową. Sklep zastrzega, iż dodatkowe upusty handlowe dla zamówień nie obejmują produktów z ceną specjalną, a akcje promocyjne nie kumulują się.

OGÓLNE WARUNKI PROMOCJI

1. Promocja skierowana jest wyłącznie do Przedsiębiorców w rozumieniu Regulaminu Sklepu (Regulamin Sklepu – Ogólne Warunki Sprzedaży §2 Definicje).

2. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej nie mogą uczestniczyć w Promocji.

3. Promocja trwa każdorazowo do odwołania bądź wyczerpania stanów magazynowych.

4. Promocja polega na możliwości zakupu Towaru po obniżonej cenie, bądź Towarów wchodzących w skład Zestawu promocyjnego.

5. Rodzaj oraz ilość Towarów objętych Promocją, które uczestnik Promocji może zakupić jednorazowo określone są w dodatkowym, szczegółowym regulaminie danej Promocji, (jeżeli takowy istnieje).

6. Towary zakupione w ramach Promocji nie podlegają zwrotowi.

§9 Odstąpienie od umowy czyli zwrot towaru.

Zwrot przysługuje jeśli jesteście Państwo Konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zwrot przysługuje zgodnie z przepisami prawa w przypadku zawarcia umowy na odległość (tj. poprzez naszą stronę internetową, telefonicznie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej). Prawo zwrotu przysługuje także w przypadku, gdy zamówienie dokonane zostało na odległość, a odbiór towaru następuje w naszym magazynie.

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy:

1. Sklep jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych od Państwa płatności. Zwrotu towaru należy dokonać niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym sklep został poinformowany o Państwa decyzji odstąpienia od umowy. 
2. Kupujący odstępujący od umowy zobowiązany jest do zwrotu zakupionej rzeczy w stanie nienaruszonym, a towary powinny być zapakowane fabrycznie bez umieszczonych dodatkowych oznakowań na opakowaniach.

Koszty

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (czyli dostawy towaru do Klienta oraz dostarczenia zwrotu do sklepu). Ponadto odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru i cech rzeczy. 

W przypadku stwierdzenia usterek technicznych bądź innych wad towaru sklep ma prawo do naliczenia dodatkowych kosztów.

Zwrot pieniędzy

Zwrotu płatności sklep dokonuje w ten sam sposób, jaki został wybrany przez Klienta w trakcie zawarcia umowy, chyba, że Klient jednoznacznie wyraził zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat w związku ze zwrotem pieniędzy. 

Zwrot płatności zostanie dokonany przez sklep po otrzymaniu towaru i jego weryfikacji (wizualnej oraz funkcjonalnej). W trosce o wysoką jakość obsługi Klientów sklepu, pracownicy sklepu dokładają wszelkich starań, aby proces przyjęcia i weryfikacji zwrotu został wykonany w jak najkrótszym czasie tj. nie dłużej niż 7 dni roboczych.

§10 Reklamacja i gwarancja.

1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
5. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego Sprzedawca dostarczy Klientowi formularz potwierdzający zgłoszenie, który po uprzednim wypełnieniu i złożeniu podpisu poświadczającego akceptację warunków reklamacji, należy przesłać zwrotnie do Sprzedawcy.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego niezwłocznie, nie później
niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w §3 niniejszego Regulaminu.

§11 Dane osobowe w Sklepie internetowym.

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę także w celach marketingowych.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

3.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
3.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§12 Postanowienia końcowe.

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Dane firmy:

Dane adresowe:

NM-D Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością Sp. k.

Adres: ul. Krzywoustego 12
81035 Gdynia

NIP: 9581661356
REGON: 221743945

Biuro obsługi klienta:

Tel: +48 58 688 87 00

e-mail: biuro@nm-d.pl

Godziny pracy:
08:00 16:00 (PnPt)

Rachunki bankowe: 

Bank PKO BP 2-gi Oddział w Gdyni:

(PLN) 79 1020 1853 0000 9302 0185 4777
(EUR) 74 1020 1853 0000 9202 0185 4819