ABB Sterowniki PLC

Wiodące technologie cyfrowe dla przemysłu.

Sterowniki PLC są programowalnymi sterownikami logicznymi, które są niezastąpione i szeroko stosowane w wielu innych gałęziach przemysłu do sterowania procesami.

Dlaczego?

Nowoczesna rodzina sterowników PLC, która potrafi sprostać wymaganiom stawianym przez coraz bardziej skomplikowane, współczesne aplikacje. Dzięki dobrze przemyślanej konstrukcji platforma oferuje wyjątkową skalowalność, co pozwala zarówno na etapie projektowania jak i na dowolnym, późniejszym etapie na łatwe dostosowanie możliwości sterownika do zmieniających się wymagań i tworzenie układów sterowania o niemal dowolnym stopniu złożoności dla wielu różnych zastosowań. 

Przykładowe zastosowania obejmują m.in.: instalacje o wysokiej dostępności (z redundancją), pracujące w trudnych warunkach środowiskowych, wibrodiagnostykę maszyn, pozycjonowanie i synchronizację osi napędowych czy bezpieczeństwo maszynowe. 

AC500:

AC500 to nowoczesny, sprawdzony w wielu przemysłowych zastosowaniach sterownik PLC oferujący szeroki wybór jednostek centralnych o zróżnicowanej mocy obliczeniowej, zapewniającej wysoką wydajność i o różnych zasobach pamięci oraz wiele przemysłowych protokołów komunikacyjnych do wyboru. Oferuje duże możliwości komunikacyjne, rozszerzoną diagnostykę oraz wielofunkcyjne moduły wejść i wyjść. Jest to idealny wybór dla średnich i dużych instalacji lub rozbudowanych maszyn o wysokiej prędkości pracy oraz o dużych wymaganiach w zakresie komunikacji. Główne cechy modelu to:

Zobacz w sklepie

Skalowalność

Możliwość łatwego dostosowywania wielkości i cech układu sterowania do zmieniających się potrzeb na dowolnym etapie cyklu życia instalacji lub maszyny. Wysoką skalowalność platformy AC500 uzyskano m.in. dzięki starannie przemyślanej, modułowej budowie oraz elastycznemu oprogramowaniu inżynierskiemu. Wymiana jednostki centralnej sterownika jest równie prosta jak wymiana modułów wejść/wyjść – wystarczy wyjąć ją z podstawki i zastąpić inną bez konieczności jakiejkolwiek dodatkowej ingerencji w układ szafy sterowniczej. Dotyczy to także procesorów komunikacyjnych.

Ekonomia

Szeroki zakres oferty pozwala na dobranie konfiguracji sterownika pod kątem optymalizacji budżetu. Pomocna w takim przypadku jest pełna kompatybilność modułów wejść/wyjść S500 i S500-eCo oraz duży wybór jednostek centralnych.

Elastyczność

Sterowniki AC500 zostały zaprojektowane z myślą o spełnieniu oczekiwań w zakresie łatwości obsługi, pewności działania i możliwości rozbudowy. Ilość dostępnej pamięci operacyjnej, mocy obliczeniowej, możliwości komunikacyjnych oraz wbudowanych możliwościach wizualizacji procesu upraszczają tworzenie projektów, aby były jeszcze lepiej dostosowane do zróżnicowanych wymagań inwestorów.

AC500 V3:

AC500 V3 to kamień milowy w zapewnieniu najnowocześniejszych funkcji w urządzeniach, umożliwiających wejście na rynek maszynom OEM. Zaimplementowane w nim najnowocześniejsze procesory posiadają technologię zwiększającą łączność, wydajność i szybkość, a także rozszerzającą pamięć rodziny AC500. Rozszerzone zostały również sloty, których teraz jest maksymalnie 6 możliwych do wykorzystania na moduły komunikacyjne, funkcyjne lub procesor bezpieczeństwa. Wszystkie procesory AC500 V3 wyposażone są w zintegrowany serwer internetowy oparty na technologii HTML5. Technologia ta jest obsługiwana przez prawie wszystkie przeglądarki, dlatego jest dostępna również na urządzeniach z systemem operacyjnym OS i/lub Android.

Zobacz w sklepie

Kompatybilność

Dla wygody użytkowników nowe procesory są kompatybilne z istniejącą gamą produktów AC500. Wszystkie moduły rozszerzeń również pozostały kompatybilne z V2. Wszystkie wymiary fizyczne, podstawowe parametry elektryczne oraz oprogramowanie są identyczne jak w standardowych AC500 V2.

Wydajność

Szybsze procesory o większej mocy dzięki zastosowaniu większej pamięci procesora i najnowocześniejszym komponentom.

Cyberbezpieczeństwo

Szyfrowana komunikacja z systemem inżynierskim ABB AbilityTM Automation Builder i aplikacją startową. Cyfrowo podpisane aktualizacje oprogramowania firmowego chronione przez wbudowany układ bezpieczeństwa, oraz zapewnia bezpieczną pracę protokołom komunikacyjnym: HTTPS, FTPS, OPC UA, MQTT.

AC500-eCo:

C500-eCo to kompaktowy i ekonomiczny sterownik wyposażony w niezbędne funkcjonalności, kompatybilny z AC500 w zakresie sprzętu i oprogramowania. Zoptymalizowany pod kątem mniejszych maszyn i instalacji. Rodzina sterowników kompaktowych z możliwością rozbudowy przeznaczona dla mniejszych aplikacji, często niezależnych od dużych systemów. Od tej klasy rozwiązań wymaga się przede wszystkim niskich kosztów przy zachowaniu możliwie dużej funkcjonalności, co doskonale się udało dzięki takim atrybutom jak:

Zobacz w sklepie

Kompatybilność

AC500-eCo jest w pełni zgodny z modułową rodziną sterowników AC500. Decyzja o rozbudowie bądź pełnej konwersji projektu może zostać podjęta w dowolnym czasie czyli dopiero wtedy, gdy pojawią się zwiększone wymagania. AC500-eCo identycznie jak AC500 jest zgodny z większością liczących się międzynarodowych standardów i posiada wiele certyfikatów w tym dla zastosowań morskich. Co więcej metody konfigurowania i programowania AC500-eCo są identyczne jak AC500 z wyłączeniem języka C++ oraz przemysłowych magistral komunikacyjnych.

Ekonomia

pozwala zmniejszyć koszty układu sterowania lub rozłożyć je w czasie – sterownik AC500-eCo wraz z modułami S500-eCo może być dobrym wyborem dla małych instalacji z perspektywą rozbudowy w przyszłości, także z wykorzystaniem elementów AC500/S500.

Software

wspólny dla rodziny produktów AC500/AC500-eCo/AC500-S pakiet oprogramowania Automation Builder pozwala na wydajne konfigurowanie, programowanie i uruchamianie wszystkich wymienionych produktów.

Łatwość w obsłudze i serwisowaniu

program może być wgrywany do PLC także za pomocą karty SD. Jest to bardzo przydatne w sytuacjach serwisowych gdy służby utrzymania ruchu muszą szybko przywrócić starszą wersję oprogramowania lub przekopiować program do nowej jednostki centralnej. Wyjmowane bloki zacisków dają możliwość zarówno wstępnego oprzewodowania jak i łatwiejszej ewentualnej wymiany modułów.

Kompaktowość

jednostki centralne posiadają wbudowane wejścia/wyjścia cyfrowe i analogowe, ponadto ich możliwości rozbudowy są takie same niezależnie od typu jednostki.

AC500-eCo V3:

AC500-eCo V3 to kompleksowa oferta sterowników PLC zapewniających gotowe rozwiązania ze wszystkimi niezbędnymi komponentami na pokładzie, które można wykorzystać w rozwiązaniach automatyki klasy podstawowej. Zastosowane w nich nowe procesory AC500-eCo V3 Basic, Standard i Pro są dostępne z różnymi poziomami wydajności, a rozbudowywać można za pomocą cyfrowych i analogowych I/O do maksymalnie 10 lub za pośrednictwem wbudowanego gniazda na kartę pamięci Micro. Zoptymalizowane, nowoczesne edytory programistyczne ułatwiają skalowalność instalacji mogąc ją dostosować do niemal każdego rodzaju złożoności aplikacji.

Zobacz w sklepie

Modularność

AC500-eCo V3 jest zbudowany na tej samej sprawdzonej podstawie, co jego poprzednik. Daje to wiele korzyści, ale przede wszystkim zapewnia przyszłościowy i inteligentny sposób tworzenia kolejnych generacji zrównoważonych rozwiązań automatyki lub modernizacji. Zgodność z istniejącymi modułami I/O S500 i S500-eCo.

Łączność

Do 150% więcej wbudowanych kanałów I/O, oraz szyfrowana komunikacja między sterownikiem PLC a narzędziem inżynierskim, bezpieczna wizualizacja internetowa z HTTPS i bezpieczny transfer danych z FTPS. Ponadto V3 posiada wbudowane protokoły Ethernet KNX, BACnet, IEC 61850 i IEC 60870 Telecontrol.

Skalowalność

Procesory w trzech różnych klasach wydajności Basic, Standard i Pro są ze sobą kompatybilne dla bezproblemowego skalowania, a zarazem umożliwiają właściwy dobór modelu w zależności od potrzeb instalacji.

Wydajność

Bogaty zestaw wejść/wyjść i funkcji komunikacyjnych można znaleźć bezpośrednio w procesorach. Jedną z podstawowych cech serii sterowników PLC AC500-eCo V3 jest zapewnienie właśnie odpowiedniej wydajności we wszystkich aspektach. Uzyskuje się to dzięki pomysłowej koncepcji modułowości, łączności i skalowalności.

AC500-S:

AC500-S to sterownik AC500, który został dodatkowo wyposażony w moduły bezpieczeństwa umożliwiające uzyskanie zgodności układu sterowania ze specyfikacjami SIL3 lub PLe. Przeznaczony jest w szczególności dla złożonych aplikacji maszynowych wymagających rozbudowanej logiki bezpieczeństwa, a także niektórych zastosowań procesowych. Niezawodność, wydajność oraz elastyczność rozwiązań ABB w zakresie bezpieczeństwa są doceniane przez klientów na całym świecie od ponad trzydziestu lat. Inżynierowie zebrali wiele doświadczeń w tej dziedzinie i służą pomocą w zakresie doboru rozwiązań przeznaczonych dla ochrony ludzi, maszyn, procesów i środowiska.

Zobacz w sklepie

Wydajność

Procesor główny (jednostka centralna) PLC obsługuje sprzętowo operacje na liczbach zmienno-przecinkowych, co zapewnia błyskawiczne
i dokładnie obliczenia, w standardzie obsługiwane są również funkcje trygonometryczne przydatne zwłaszcza podczas obliczania zakresów ruchów części maszyn np. w celu sterowania pozycją i prędkością urządzeń odpowiednią dla złożonych aplikacji bezpieczeństwa funkcjonalnego np. żurawie budowlane i stoczniowe, suwnice kontenerowe, zrobotyzowane linie produkcyjne, duże turbiny wiatrowe etc.

Bezpieczeństwo

Odrębny procesor czuwa nad funkcjami bezpieczeństwa także gdy procesor główny PLC jest zatrzymany.

Standaryzacja

Możliwe jest programowanie w języku strukturalnym (ST wg IEC61131-3) oferujące programistom niezrównaną elastyczność tworzenia kodu obsługującego funkcje bezpieczeństwa. Języki graficzne LD oraz FBD także są dostępne.

Możliwości rozbudowy

Konfigurowanie i programowanie sterownika odbywa się za pomocą oprogramowania Automation Builder z dodatkowym, certyfikowanym edytorem kodu bezpieczeństwa zgodnym z wymogami specyfikacji SIL 3 (IEC 62061) oraz PL e (ISO 13849).

Certyfikacja

Wydane przez TÜV narzędzie o nazwie Safety Code Analysis Tool (SCA) jest doskonałym doradcą w zakresie struktury i przejrzystości kodu, co może znacząco skrócić czas wdrożeń i przyspieszyć uzyskanie certyfikatów dla projektowanych urządzeń.

AC500-XC/ XC-V3:

AC500-XC czyli eXtreme Conditions to wariant AC500/AC500-S o zwiększonej odporności na warunki środowiskowe takie jak: temperatura, wilgotność, wibracje, korozyjne gazy, obniżone ciśnienie. Oferujemy niezawodny produkt o rozbudowanych możliwościach do projektowania skalowalnych, elastycznych i optymalnych pod względem kosztów rozwiązań automatyki. Nasza platforma powinna być w pełni funkcjonalna w każdej sytuacji – również w środowisku nieprzyjaznym, zanieczyszczonym, w którym występują skrajne temperatury. A dokonują tego dzięki wykorzystaniu takich korzyści jak:

Zobacz w sklepie

Wytrzymałość

Seria AC500-XC przystosowana została do używania jej w nieprzyjaznym dla elektroniki otoczeniu bez stosowania drogich obudów przeznaczonych do pracy, zbędne stają się także tłumiki drgań. Serię XC możemy stosować np. w nieogrzewane szafach urządzeń pracujących na zewnątrz budynków, w żurawiach budowlanych i portowych, dźwigach, podnośnikach, robotach, energetyce wiatrowej (lądowa oraz morska), fotowoltaice, wciągarkach na statkach, elektrowniach wiatrowych i słonecznych. Odporne są na wysoką wilgotność, mgłę solną, drgania, montaż w rejonach górskich, korozyjne gazy, temperatury od -40C do +70C.

Kompaktowość

Wszystkie wymiary fizyczne, podstawowe parametry elektryczne oraz oprogramowanie są identyczne jak w standardowych AC500-S.

Kompatybilność

Wspólny dla rodziny produktów AC500/AC500-eCo/AC500-S pakiet oprogramowania Automation Builder pozwala na wydajne konfigurowanie, programowanie i uruchamianie wszystkich produktów. Wspólne są też moduły wejść/wyjść, skalowalność i elastyczność, szerokie możliwości komunikacyjne, dodatkowe biblioteki oraz usługi sieciowe.