5 sposobów na poprawę wydajności serwisu maszyn na zakładach przemysłowych dzięki IXON

Jedno rozwiązanie, wiele korzyści.

Przemysłowe technologie IoT pozwalają producentom maszyn na zdalny dostęp do ich produktów oraz analizę danych w celu ich lepszego wykorzystania. IXON oferuje ogromne korzyści w zakresie wspierania inżynierów w zwiększaniu wydajności ich usług terenowych w codziennej działalności.

Wstęp:

W jaki sposób IXON może pomóc zwiększyć wydajność serwisu w terenie?

IXON zapewnia bezpośredni dostęp do maszyn w celu analizy usterek, wglądu w sposób pracy operatora oraz umożliwia zdalne rozwiązywanie problemów. Ponadto dane mogą być przechowywane i wizualizowane w dłuższych okresach czasu w celu wykrycia trendów.

Rozwiązania IXON Cloud łączą w sobie możliwości zdalnego dostępu i Industrial IoT. Dzięki temu konstruktorzy maszyn mogą poprawić wydajność obsługi w terenie, korzystając z następujących korzyści:

Korzyść 1: Zredukowanie liczby serwisów chwilę po uruchomieniu, w celu zmniejszenia liczby wizyt do klientów
Korzyść 2: Rozwiązywanie problemów z dowolnego miejsca, w celu skrócenia czasu reakcji
Korzyść 3: Zdalne wsparcie operatorów w celu zaoszczędzenia czasu
Korzyść 4: Dostęp do informacji o maszynach z jednej centralnej lokalizacji
Korzyść 5: Przewidywanie serwisu w celu zmniejszenia liczby nieplanowanych przestojów maszyny

Korzyść 1:

Zredukowanie liczby serwisów chwilę po uruchomieniu, w celu zmniejszenia liczby wizyt do klientów.

Konieczność powrotu do klienta z powodu przywiezienia niewłaściwych części jest często spowodowana brakiem informacji. Na przykład, gdy instrukcje się gubią i nie ma bezpośredniego odniesienia do numeru seryjnego części. Jest to niekorzystna dla firmy strata produktywności. Według badań przeprowadzonych przez firmę Aberdeen, około 25% wizyt serwisowych wymaga co najmniej jednej dodatkowej wizyty w celu całkowitego rozwiązania problemu.
Zdalny dostęp do sterowników PLC pomaga rozwiązać ten problem. Dzięki rejestrowaniu i wizualizacji danych z maszyny w chmurze inżynierowie uzyskują wgląd w problemy występujące na maszynie i mogą przeprowadzać analizę w celu lepszego zrozumienia problemu. Pomoże im to również oszacować czas potrzebny na rozwiązanie problemu, umiejętności potrzebne do wysłania odpowiedniego inżyniera serwisowego oraz potrzebne części, aby inżynier nie musiał wracać.

Korzyść 2:

Rozwiązywanie problemów z dowolnego miejsca, w celu skrócenia czasu reakcji.

Jak często zdarza Ci się sytuacja, że inżynierowie serwisu udają się do siedziby klienta końcowego aby rozwiązać łatwą do usunięcia usterkę, która spowodowana jest błędami np. w konfiguracji sterownika? W rezultacie często zdarza się, że zachodzi konieczność szybkiej niespodziewanej reakcji tym samym porzucając inne istotne sprawy, którymi w danej chwili zajmowali się inżynierowie. Zajmuje to dużo cennego czasu i może być frustrujące.
Smartfon jest zawsze pod ręką i zapewnia inżynierom niezwykłą elastyczność. Łatwe do rozwiązania problemy można po prostu rozwiązać za pomocą aplikacji portalu IoT, nawet w drodze lub podczas weekendu. Przejmując kontrolę nad interfejsem HMI, inżynier może regulować ustawienia i przeglądać trendy danych. Dzięki alarmom inżynier otrzymuje powiadomienia w trybie push z ostrzeżeniami prewencyjnymi, gdy coś jest nie tak z maszyną.

Korzyść 3:

Zdalne wsparcie operatorów, w celu zaoszczędzenia czasu.

Często zdarza się, że klient potrzebuje instrukcji dotyczących nowych ustawień lub rekonfiguracji systemu sterowania. Klienci mogą z łatwością skontaktować się z inżynierem serwisu i poprosić go o zdalne rozwiązanie problemu bez konieczności przyjazdu do swojej siedziby. Czasami jednak to klient musi dokonać zmian, a nie jest w stanie tego zrobić bez odpowiednich instrukcji od konstruktora maszyny. Komunikacja np. przez telefon może być jednak problematyczna, np. z powodu bariery językowej.
Łącząc platformę IXON z wizualnym wsparciem za pomocą kamery IP, zestawu słuchawkowego rzeczywistości rozszerzonej lub prostych narzędzi, takich jak Microsoft Teams, inżynierowie mogą zdalnie wspierać klientów, widząc maszynę na żywo. Dzięki temu znikają bariery i nieporozumienia, a inżynier w biurze widzi dokładnie, co dzieje się w siedzibie klienta. Może przekazywać precyzyjne instrukcje i uwagi za pośrednictwem tekstu, dźwięku, wideo lub udostępniając dokumenty. Po drugiej stronie klient ma wolne ręce, aby wyregulować lub naprawić maszynę.

Korzyść 4:

Dostęp do informacji o maszynach z jednej centralnej lokalizacji.

Aby w pełni wykorzystać potencjał przemysłowego IoT, warto skorzystać ze wszystkich funkcjonalności jakie daje IXON : od zarządzania urządzeniami, po rejestrowanie danych w czasie rzeczywistym oraz wizualizowaniem ich. Ciekawym udogodnieniem będzie również dostęp do dokumentacji w tym instrukcji obsługi i informacji pomocniczych dla każdej maszyny, a także możliwość integracji z narzędziami innych firm, takimi jak system ERP, w celu monitorowania np. zapasów części zamiennych.
Aby zapewnić optymalną współpracę ze współpracownikami, klientami i partnerami, niezwykle cenny jest zaawansowany system zarządzania użytkownikami. Dzięki nadaniu każdemu użytkownikowi praw dostępu, widzi on w platformie wszystkie informacje, których potrzebuje. Krótko mówiąc, platforma IIoT sprawia, że masz wszystko pod ręką i nie musisz przełączać się między różnymi platformami.

Korzyść 5:

Przewidywanie serwisu w celu zmniejszenia liczby nieplanowanych przestojów maszyny.

Wraz z nadejściem technologii, która umożliwia wykorzystanie Internetu Rzeczy w przemyśle, dane z maszyn mogą być gromadzone na Chmurze. Za pomocą Dashboardów można te dane wizualizować, co może posłużyć do dalszej analizy i utworzenia pewnych wzorców danych, dzięki którym można ustawić wyzwalacze alarmów, aby powiadomić konstruktora maszyny, gdy działa ona poza normalnymi parametrami lub gdy zbliża się awaria.
Pomaga to konstruktorom maszyn przewidzieć, kiedy konieczna jest konserwacja, dzięki czemu inżynierowie mogą lepiej zorganizować akcję serwisową. Konserwację można zaplanować z dużym wyprzedzeniem i tylko wtedy, gdy jest potrzebna, dzięki czemu sprzęt można naprawić lub wymienić, zanim się zepsuje i dojdzie do przestoju maszyny.

Podsumowanie:

Po wdrożeniu Industrial IoT i wykorzystaniu go do jednego z wyżej wymienionych celów, natychmiast zauważysz wzrost wydajności. Przynosi to znaczne korzyści, takie jak:

  • Poprawa czasu sprawności

  • Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki mniejszej lub bardziej efektywnej liczbie wyjazdów serwisowych w terenie

  • Zmniejszone koszty zasobów

  • Zadowoleni klienci dzięki szybkiej pomocy technicznej

  • Większa elastyczność

  • Nowe źródła przychodów dzięki dodatkowym możliwościom serwisowym

IXON – Wszystko w jednym!

Platforma IIoT firmy IXON  oferuje wszystkie narzędzia i usługi, których potrzebujesz, aby zwiększyć wydajność pracy w terenie, takie jak zdalny dostęp, rejestrowanie danych, alarmy i powiadomienia, aplikacja na smartfony i zaawansowane zarządzanie użytkownikami.

Skontaktuj się z nami  i dowiedz się jak IXON Cloud może w prosty sposób pomóc Ci w zwiększeniu wydajności serwisu terenowego.