+48 58 688 87 00 biuro@nm-d.pl

Sterowniki PLC i panele HMI

Sterowniki PLC

Nowoczesna rodzina sterowników PLC, która potrafi sprostać wymaganiom stawianym przez coraz bardziej skomplikowane, współczesne aplikacje. Dzięki dobrze przemyślanej konstrukcji platforma oferuje wyjątkową skalowalność, co pozwala zarówno na etapie projektowania jak i na dowolnym, późniejszym etapie na łatwe dostosowanie możliwości sterownika do zmieniających się wymagań i tworzenie układów sterowania o niemal dowolnym stopniu złożoności dla wielu różnych zastosowań. 

Przykładowe zastosowania obejmują m.in.: instalacje o wysokiej dostępności (z redundancją), pracujące w trudnych warunkach środowiskowych, wibrodiagnostykę maszyn, pozycjonowanie i synchronizację osi napędowych czy bezpieczeństwo maszynowe. 

Tą skalowalną, wszechstronną platformę PLC tworzą:

AC500
AC500 to nowoczesny, sprawdzony w wielu przemysłowych zastosowaniach sterownik PLC oferujący szeroki wybór jednostek centralnych o zróżnicowanej mocy obliczeniowej, zapewniającej wysoką wydajność i o różnych zasobach pamięci oraz wiele przemysłowych protokołów komunikacyjnych do wyboru. Oferuje duże możliwości komunikacyjne, rozszerzoną diagnostykę oraz wielofunkcyjne moduły wejść i wyjść. Jest to idealny wybór dla średnich
i dużych instalacji lub rozbudowanych maszyn o wysokiej prędkości pracy oraz o dużych wymaganiach w zakresie komunikacji. Główne cechy modelu to:

Skalowalność

Możliwość łatwego dostosowywania wielkości i cech układu sterowania do zmieniających się potrzeb na dowolnym etapie cyklu życia instalacji lub maszyny. Wysoką skalowalność platformy AC500 uzyskano m.in. dzięki starannie przemyślanej, modułowej budowie oraz elastycznemu oprogramowaniu inżynierskiemu. Wymiana jednostki centralnej sterownika jest równie prosta jak wymiana modułów wejść/wyjść – wystarczy wyjąć ją z podstawki i zastąpić inną bez konieczności jakiejkolwiek dodatkowej ingerencji w układ szafy sterowniczej. Dotyczy to także procesorów komunikacyjnych.

Ekonomia

Szeroki zakres oferty pozwala na dobranie konfiguracji sterownika pod kątem optymalizacji budżetu. Pomocna w takim przypadku jest pełna kompatybilność modułów wejść/wyjść S500 i S500-eCo oraz duży wybór jednostek centralnych.

Elastyczność

Sterowniki AC500 zostały zaprojektowane z myślą o spełnieniu oczekiwań w zakresie łatwości obsługi, pewności działania i możliwości rozbudowy. Ilość dostępnej pamięci operacyjnej, mocy obliczeniowej, możliwości komunikacyjnych oraz wbudowanych możliwościach wizualizacji procesu upraszczają tworzenie projektów, aby były jeszcze lepiej dostosowane do zróżnicowanych wymagań inwestorów.

AC500 V3
AC500 V3 to kamień milowy w zapewnieniu najnowocześniejszych funkcji w urządzeniach, umożliwiających wejście na rynek maszynom OEM. Zaimplementowane w nim najnowocześniejsze procesory posiadają technologię zwiększającą łączność, wydajność i szybkość, a także rozszerzającą pamięć rodziny AC500. Rozszerzone zostały również sloty, których teraz jest maksymalnie 6 możliwych do wykorzystania na moduły komunikacyjne, funkcyjne lub procesor bezpieczeństwa. Wszystkie procesory AC500 V3 wyposażone są w zintegrowany serwer internetowy oparty na technologii HTML5. Technologia ta jest obsługiwana przez prawie wszystkie przeglądarki, dlatego jest dostępna również na urządzeniach z systemem operacyjnym OS i/lub Android.

Kompatybilność

Dla wygody użytkowników nowe procesory są kompatybilne z istniejącą gamą produktów AC500. Wszystkie moduły rozszerzeń również pozostały kompatybilne z V2. Wszystkie wymiary fizyczne, podstawowe parametry elektryczne oraz oprogramowanie są identyczne jak w standardowych AC500 V2.

Wydajność

Szybsze procesory o większej mocy dzięki zastosowaniu większej pamięci procesora i najnowocześniejszym komponentom.

Cyberbezpieczeństwo

Szyfrowana komunikacja z systemem inżynierskim ABB AbilityTM Automation Builder i aplikacją startową. Cyfrowo podpisane aktualizacje oprogramowania firmowego chronione przez wbudowany układ bezpieczeństwa, oraz zapewnia bezpieczną pracę protokołom komunikacyjnym: HTTPS, FTPS, OPC UA, MQTT.

AC500-eCo
C500-eCo to kompaktowy i ekonomiczny sterownik wyposażony w niezbędne funkcjonalności, kompatybilny z AC500 w zakresie sprzętu i oprogramowania. Zoptymalizowany pod kątem mniejszych maszyn i instalacji. Rodzina sterowników kompaktowych z możliwością rozbudowy przeznaczona dla mniejszych aplikacji, często niezależnych od dużych systemów. Od tej klasy rozwiązań wymaga się przede wszystkim niskich kosztów przy zachowaniu możliwie dużej funkcjonalności, co doskonale się udało dzięki takim atrybutom jak:

Kompatybilność

AC500-eCo jest w pełni zgodny z modułową rodziną sterowników AC500. Decyzja o rozbudowie bądź pełnej konwersji projektu może zostać podjęta w dowolnym czasie czyli dopiero wtedy, gdy pojawią się zwiększone wymagania. AC500-eCo identycznie jak AC500 jest zgodny z większością liczących się międzynarodowych standardów i posiada wiele certyfikatów w tym dla zastosowań morskich. Co więcej metody konfigurowania i programowania AC500-eCo są identyczne jak AC500 z wyłączeniem języka C++ oraz przemysłowych magistral komunikacyjnych.

Ekonomia

pozwala zmniejszyć koszty układu sterowania lub rozłożyć je w czasie – sterownik AC500-eCo wraz z modułami S500-eCo może być dobrym wyborem dla małych instalacji z perspektywą rozbudowy w przyszłości, także z wykorzystaniem elementów AC500/S500.

Software

wspólny dla rodziny produktów AC500/AC500-eCo/AC500-S pakiet oprogramowania Automation Builder pozwala na wydajne konfigurowanie, programowanie i uruchamianie wszystkich wymienionych produktów.

Łatwość w obsłudze i serwisowaniu

program może być wgrywany do PLC także za pomocą karty SD. Jest to bardzo przydatne w sytuacjach serwisowych gdy służby utrzymania ruchu muszą szybko przywrócić starszą wersję oprogramowania lub przekopiować program do nowej jednostki centralnej. Wyjmowane bloki zacisków dają możliwość zarówno wstępnego oprzewodowania jak i łatwiejszej ewentualnej wymiany modułów.

Kompaktowość

jednostki centralne posiadają wbudowane wejścia/wyjścia cyfrowe i analogowe, ponadto ich możliwości rozbudowy są takie same niezależnie od typu jednostki.

AC500-eCo V3
AC500-eCo V3 to kompleksowa oferta sterowników PLC zapewniających gotowe rozwiązania ze wszystkimi niezbędnymi komponentami na pokładzie, które można wykorzystać w rozwiązaniach automatyki klasy podstawowej. Zastosowane w nich nowe procesory AC500-eCo V3 Basic, Standard i Pro są dostępne z różnymi poziomami wydajności, a rozbudowywać można za pomocą cyfrowych i analogowych I/O do maksymalnie 10 lub za pośrednictwem wbudowanego gniazda na kartę pamięci Micro. Zoptymalizowane, nowoczesne edytory programistyczne ułatwiają skalowalność instalacji mogąc ją dostosować do niemal każdego rodzaju złożoności aplikacji.

Modularność

AC500-eCo V3 jest zbudowany na tej samej sprawdzonej podstawie, co jego poprzednik. Daje to wiele korzyści, ale przede wszystkim zapewnia przyszłościowy i inteligentny sposób tworzenia kolejnych generacji zrównoważonych rozwiązań automatyki lub modernizacji. Zgodność z istniejącymi modułami I/O S500 i S500-eCo.

Łączność

Do 150% więcej wbudowanych kanałów I/O, oraz szyfrowana komunikacja między sterownikiem PLC a narzędziem inżynierskim, bezpieczna wizualizacja internetowa z HTTPS i bezpieczny transfer danych z FTPS. Ponadto V3 posiada wbudowane protokoły Ethernet KNX, BACnet, IEC 61850 i IEC 60870 Telecontrol.

Skalowalność

Procesory w trzech różnych klasach wydajności Basic, Standard i Pro są ze sobą kompatybilne dla bezproblemowego skalowania, a zarazem umożliwiają właściwy dobór modelu w zależności od potrzeb instalacji.

Wydajność

Bogaty zestaw wejść/wyjść i funkcji komunikacyjnych można znaleźć bezpośrednio w procesorach. Jedną z podstawowych cech serii sterowników PLC AC500-eCo V3 jest zapewnienie właśnie odpowiedniej wydajności we wszystkich aspektach. Uzyskuje się to dzięki pomysłowej koncepcji modułowości, łączności i skalowalności.

AC500-S
AC500-S to sterownik AC500, który został dodatkowo wyposażony w moduły bezpieczeństwa umożliwiające uzyskanie zgodności układu sterowania ze specyfikacjami SIL3 lub PLe. Przeznaczony jest w szczególności dla złożonych aplikacji maszynowych wymagających rozbudowanej logiki bezpieczeństwa, a także niektórych zastosowań procesowych. Niezawodność, wydajność oraz elastyczność rozwiązań ABB w zakresie bezpieczeństwa są doceniane przez klientów na całym świecie od ponad trzydziestu lat. Inżynierowie zebrali wiele doświadczeń w tej dziedzinie i służą pomocą w zakresie doboru rozwiązań przeznaczonych dla ochrony ludzi, maszyn, procesów i środowiska.
Sterownik AC500 uzupełniony o procesor i moduły bezpiecznych wejść i wyjść posiada następujące cechy:

Wydajność

Procesor główny (jednostka centralna) PLC obsługuje sprzętowo operacje na liczbach zmienno-przecinkowych, co zapewnia błyskawiczne
i dokładnie obliczenia, w standardzie obsługiwane są również funkcje trygonometryczne przydatne zwłaszcza podczas obliczania zakresów ruchów części maszyn np. w celu sterowania pozycją i prędkością urządzeń odpowiednią dla złożonych aplikacji bezpieczeństwa funkcjonalnego np. żurawie budowlane i stoczniowe, suwnice kontenerowe, zrobotyzowane linie produkcyjne, duże turbiny wiatrowe etc.

Bezpieczeństwo

Odrębny procesor czuwa nad funkcjami bezpieczeństwa także gdy procesor główny PLC jest zatrzymany.

Standaryzacja

Możliwe jest programowanie w języku strukturalnym (ST wg IEC61131-3) oferujące programistom niezrównaną elastyczność tworzenia kodu obsługującego funkcje bezpieczeństwa. Języki graficzne LD oraz FBD także są dostępne.

Możliwości rozbudowy

Konfigurowanie i programowanie sterownika odbywa się za pomocą oprogramowania Automation Builder z dodatkowym, certyfikowanym edytorem kodu bezpieczeństwa zgodnym z wymogami specyfikacji SIL 3 (IEC 62061) oraz PL e (ISO 13849).

Certyfikacja

Wydane przez TÜV narzędzie o nazwie Safety Code Analysis Tool (SCA) jest doskonałym doradcą w zakresie struktury i przejrzystości kodu, co może znacząco skrócić czas wdrożeń i przyspieszyć uzyskanie certyfikatów dla projektowanych urządzeń.

AC500-XC /XC-V3
AC500-XC czyli eXtreme Conditions to wariant AC500/AC500-S o zwiększonej odporności na warunki środowiskowe takie jak: temperatura, wilgotność, wibracje, korozyjne gazy, obniżone ciśnienie. Oferujemy niezawodny produkt o rozbudowanych możliwościach do projektowania skalowalnych, elastycznych i optymalnych pod względem kosztów rozwiązań automatyki. Nasza platforma powinna być w pełni funkcjonalna w każdej sytuacji – również w środowisku nieprzyjaznym, zanieczyszczonym, w którym występują skrajne temperatury. A dokonują tego dzięki wykorzystaniu takich korzyści jak:

Wytrzymałość

Seria AC500-XC przystosowana została do używania jej w nieprzyjaznym dla elektroniki otoczeniu bez stosowania drogich obudów przeznaczonych do pracy, zbędne stają się także tłumiki drgań. Serię XC możemy stosować np. w nieogrzewane szafach urządzeń pracujących na zewnątrz budynków, w żurawiach budowlanych i portowych, dźwigach, podnośnikach, robotach, energetyce wiatrowej (lądowa oraz morska), fotowoltaice, wciągarkach na statkach, elektrowniach wiatrowych i słonecznych. Odporne są na wysoką wilgotność, mgłę solną, drgania, montaż w rejonach górskich, korozyjne gazy, temperatury od -40C do +70C.

Kompaktowość

Wszystkie wymiary fizyczne, podstawowe parametry elektryczne oraz oprogramowanie są identyczne jak w standardowych AC500-S.

Kompatybilność

Wspólny dla rodziny produktów AC500/AC500-eCo/AC500-S pakiet oprogramowania Automation Builder pozwala na wydajne konfigurowanie, programowanie i uruchamianie wszystkich produktów. Wspólne są też moduły wejść/wyjść, skalowalność i elastyczność, szerokie możliwości komunikacyjne, dodatkowe biblioteki oraz usługi sieciowe.

Panele HMI

Panele operatorskie CP600-eCo, CP600 oraz CP600-Pro łączą w sobie solidną, aluminiową obudowę w atrakcyjnym przemysłowym wzornictwie z wszechstronnością oraz praktycznymi rozwiązaniami. Dzięki temu znajdują zastosowanie w wielu maszynach i instalacjach gdzie w czytelny sposób prezentują dane o stanie procesu oraz pozwalają na łatwe sterowanie za pomocą dotyku. Opcje montażu poziomego i pionowego dla różnych prezentacji HMI. Wszystkie złącza po jednej stronie urządzenia umożliwiają wygodną instalację w różnych środowiskach. Protokoły dla sterowników PLC, maszyn i napędów dla połączeń Ethernet i szeregowych sprawiają, że te panele sterowania są pierwszym wyborem dla rozwiązań automatyki. Funkcje klienta i serwera OPC UA sprawiają, że są one dobrze przygotowane do przyszłych rozwiązań komunikacyjnych. Narzędzie Panel Builder 600, które wchodzi w skład pakietu Automation Builder zapewnia wygodne i wydajne projektowanie interfejsu HMI dla wszystkich wymienionych odmian paneli CP600.

CP600 V1/ V2
Nowe panele sterowania CP600 2 generacji to sprawdzona grupa paneli z ekranami panoramicznymi lub klasycznymi o wszechstronnych rozmiarach paneli sterowania 7″, 10.4″ i 15″. Przeznaczone są do pracy w typowych aplikacjach przemysłowych. Panoramiczne ekrany są idealne zarówno dla nowych jak i modernizowanych instalacji, a otwory montażowe paneli 1 generacji (CP630 i CP635 oraz CP661 i CP665) oraz odpowiadające im przekątną modeli 2 generacji są identyczne, co pozwala na łatwą skalowalność platformy przy użyciu narzędzia inżynierskiego PB610 Panel Builder 600, który jest częścią Automation Builder.

 • Ekrany panoramiczne, dostępne w rozmiarach 4,3″, 7″ i 10,1″.
 • Protokoły dla sterowników PLC ABB, maszyn i napędów ruchu dla połączeń Ethernet lub szeregowego.
 • Funkcje klienta i serwera OPC UA.
 • Inżynieria za pomocą PB610 Panel Builder 600, części Automation Builder firmy ABB.
 • Interfejs Ethernet 10/100 Mbit dla łatwej łączności z komponentami automatyki ABB.
 • Elastyczne połączenie szeregowe z komponentami automatyki bez interfejsu Ethernet.
 • Host USB dla elastycznego przechowywania danych i łatwej aktualizacji.
 • Sterowniki ABB dla łatwej integracji np. z rozwiązaniami automatyki ABB AC500.
 • Sterowniki do integracji z różnymi systemami automatyki innych firm.
 • Do czterech fizycznych protokołów równolegle.
 • Kilka opcji zdalnego dostępu poprzez strony HTML5, klienta HMI, VNC, plus FTP, SNTP, RSS.
 • Funkcja transferu danych do przełączania między protokołami i interfejsami jak brama.
 • CP610 jest konfigurowalny jako panel internetowy do wizualizacji serwera internetowego AC500 (V3).

CP600-eCo
Ekonomiczne urządzenia z panoramicznymi ekranami w rozmiarach 4,3″ ; 7″ ; 10,1″ są przeznaczone dla podstawowych zastosowań, zwłaszcza dla mniejszych maszyn i instalacji. Panele CP600-eCo to urządzenia kompatybilne z CP600, odpowiednio zoptymalizowane pod kątem mniejszych aplikacji gdzie istnieje duża presja na cenę komponentów. Wyposażone są w kompaktowe obudowy i starannie dobrane, najczęściej wymagane funkcje.

 • Ekrany panoramiczne, dostępne w rozmiarach 4,3″, 7″ i 10,1″.
 • Protokoły dla sterowników PLC ABB, maszyn i napędów ruchu dla połączeń Ethernet lub szeregowego.
 • Funkcje klienta i serwera OPC UA.
 • Inżynieria za pomocą PB610 Panel Builder 600, części Automation Builder firmy ABB.
 • Interfejs Ethernet 10/100 Mbit dla łatwej łączności z komponentami automatyki ABB.
 • Elastyczne połączenie szeregowe z komponentami automatyki bez interfejsu Ethernet.
 • Host USB dla elastycznego przechowywania danych i łatwej aktualizacji.
 • Sterowniki ABB dla łatwej integracji np. z rozwiązaniami automatyki ABB AC500.
 • Sterowniki do integracji z różnymi systemami automatyki innych firm.
 • Do czterech fizycznych protokołów równolegle.
 • Kilka opcji zdalnego dostępu poprzez strony HTML5, klienta HMI, VNC, plus FTP, SNTP, RSS.
 • Funkcja transferu danych do przełączania między protokołami i interfejsami jak brama.
 • CP610 jest konfigurowalny jako panel internetowy do wizualizacji serwera internetowego AC500 (V3).

CP600-Pro
Wydajne urządzenia z ekranami panoramicznymi w rozmiarach 5″ – 21,5″ oferujące najnowszą technologię multi-touch, dużą moc obliczeniową oraz zwiększoną odporność środowiskową. Panele sterujące CP600-Pro o przekątnej ekranu od 5″ do 21,5″ zapewniają wszechstronne funkcje dla paneli HMI. Szklane ekrany i zwiększony zakres temperatury pracy od -20do +60 °C sprawiają, że są one pierwszym wyborem nawet w trudnych warunkach. Narzędzie PB610 Panel Builder 600 to część pakietu inżynierskiego Automation Builder, która zapewnia łatwą skalowalność na platformie panelu sterowania CP600.

 • Ekrany dostępne w rozmiarach 5“, 7“, 10.1“, 15.6“, 21.5“.
 • 1x ETH 10/100/1000 Mbit (za wyjątkiem panelu 5″)
 • 2x ETH 10/100 Mbit
 • łącznie 3 niezależne interfejsy sieciowe ETH (za wyjątkiem panelu 5″)
 • 1x port szeregowy RS232/RS485
 • 5“ (CP6605), 7“ (CP6607), 10,1“ (CP6610), 15,6“ (CP6615), 21,5“ (CP6621).
 • Programowanie w narzędziu Panel Builder 600.
 • Grafiki wektorowe w standardzie SVG, obszerna biblioteka kontrolek.
 • Sterowniki komunikacyjne dla urządzeń ABB np. AC500, IRC5.
 • Sterowniki komunikacyjne uniwersalne np. Modbus RTU/TCP, BACnet, Ethernet IP.
 • OPC UA klient/serwer.
 • Do 4 protokołów komunikacyjnych jednocześnie, możliwość uzyskania funkcji bramki komunikacyjnej.
 • Możliwa obsługa zdalna oraz wbudowana obsługa protokołów: FTP, SNTP, RSS.
 • Obsługa serwera Web PLC AC500 V3 (HTML5).

Napisz do nas.

Wyślij do nas krótką wiadomość, a niebawem skontaktujemy się z Tobą.

Dane adresowe:

NM-D Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k.
Ul. Krzywoustego 12
81-035 Gdynia

NIP: 9581661356
REGON: 221743945

Biuro Obsługi Klienta

Tel: +48 58 688 87 00
e-mail: biuro@nm-d.pl

Godziny pracy:
08:00 – 16:00 (Pn-Pt)

Rachunki bankowe

Bank PKO BP 2-gi Oddział w Gdyni
(PLN) 79 1020 1853 0000 9302 0185 4777
(EUR) 74 1020 1853 0000 9202 0185 4819